ORDE do 3 de decembro de 2020 e DECRETO 202/2020, do 3 de decembro

Publicamos a ORDE do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e DECRETO 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

 

 

As cuestións relacionadas co deporte están suliñadas.

 

DECRETO 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan edidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria

  • ORDE do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Comparte