Entradas de] Carlos

ORDE do 3 de decembro de 2020 e DECRETO 202/2020, do 3 de decembro

Publicamos a ORDE do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e DECRETO 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma […]

Comparte