Convocatoria reunión Asemblea Xeral da Federación Galega de Tenis – 14/12/2019

Por orde do Sr. Presidente da Federación Galega de Tenis, D. José Mosquera Casero, convócase reunión de Asemblea Xeral, que terá lugar o sábado, 14 de decembro de 2019 na aula num 2 da planta baixa da EGAP- situada na rúa Madrid, 2-4- Fontiñas -15707 –Santiago de Compsotela.

Por orde do Sr. Presidente da Federación Galega de Tenis, D. José Mosquera Casero, convócase reunión de Asemblea Xeral, que terá lugar o sábado, 14 de decembro de 2019 na aula num 2 da planta baixa da EGAP- situada na rúa Madrid, 2-4- Fontiñas -15707 –Santiago de Compsotela.

 

 • 1ª Convocatoria ás 16.00 horas
 • 2ª Convocatoria ás 16:30 horas
 
Orde do día
 
 1. Aprobación do acta da reunión anterior.
 2. Presentación do estado das contas ao 31/10/2019.
 3. Aprobación do orzamento de ingresos e gastos do 2020
 4. Calendario de competición do 2020.
 5. Autorización ao presidente para solicitar pólizas de crédito por un   valor máximo do 10% do  orzamento.
 6. Modificación do art. 1 dos Estatutos da Federación Galega de Tenis
 7. Tarifas para o ano 2020.
 8. Regulamentos de Competicións
 9. Propuestas realizadas a Asemblea Xeral por D. Luis Fernández Martínez.
 10. Informes do Presidente
 11. Rogos e preguntas
 
A documentación dos distintos Puntos da Orde do Día faise chegar vía e-mail.
 
Contamos coa vosa presenza
 
 
 
Outras ligazóns:
 
 
 
Rúa de Madrid, 2, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña