Asemblea Xeral Ordinaria – 12 de setembro de 2020

Por orde do Sr. presidente da Federación Galega de Tenis, D. José Mosquera Casero, convócase reunión de Asemblea Xeral Ordinaria, que terá lugar o sábado 12 de setembro de 2020 no salón de actos do Estadio Multiusos de San Lázaro, porta 4 de Santiago de Compostela (actual sede da Federación Galega de Fútbol en Santiago) ás 16:30 horas en primeira convocatoria e as 17:00 horas en segunda, de acordó ca seguinte orde do día:

1. Aprobación da acta da reunión anterior.

2. Liquidación e aprobación das contas anuais de 2019 con informe auditor.

3. Memoria de actividade 2019.

4. Proposta de redución excepcional do prezo da licenza federativa de tenis.

5. Rogos e Preguntas

 

Ligazóns:

 
 
Estadio Multiusos de San Lázaro
Av. de Fernando de Casas Novoa, 20, 15703 Santiago de Compostela.
 

Comparte