ORDE do 4 de novembro de 2020 e DECRETO 179/2020, do 4 de novembro

Publicamos a ORDE do 4 de novembro de 2020 e o DECRETO 179/2020, do 4 de novembro de 2020, relacionados coas medidas tomadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria.