Memoria Anual 2019 – Federación Galega de Tenis

Acabamos de publicar a Memoria Anual da tempada 2019, podedes descargala no menú Federación da web ou no link desta noticia:

A publicación divide a información nos apartados seguintes:

  1. Órganos de Goberno e Administración
  2. Licenzas
  3. Área de competición: Calendarios e Competicións 
  4. Área de Comunicación – Redes
  5. Área técnica.
  6. Área Arbitral
  7. Área de Docencia.
  8. Área de Promoción.
  9. Memoria fotográfica e corporativa 
  10. Resultados máis relevantes das/os nosas/os xogadoras/es
 
Comparte