Información Competicións Federadas celebradas en Galicia

Información relativa á celebración de torneos

Informamos que todos os clubs que queiran organizar un torneo deberán cubrir o arquivo INFORMACIÓN_COMPETICIÓNS_COVID-19 así como aceptar o noso PROTOCOLO DE COMPETICIÓN INDIVIDUAL
 
Lémbrase que a información solicitada son medidas adicionais ás contempladas no respectivo protocolo federativo FISICOVID DXTGALEGO, protocolo que, conforme ao punto 3.21 do Acordo do Consello da Xunta do 12 de xuño (DOG do 13 de xuño) é de obrigada observancia para o conxunto dos estamentos federativos
 
 
 
Comparte