USC Santiago: Bolsa de Empleo de Técnico/a Deportivo/a de Tenis

Publicamos la información sobre la bolsa de empleo de técnico/a deportivo/a de tenis que nos envían desde la USC.

«A Fundación Universidade de Santiago de Compostela, medio propio da Universidade de Santiago de Compostela, precisa regular o procedemento para a cobertura con carácter temporal de postos de traballo incluídos na categoría de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na categoría de técnico/a deportivo/a de tenis debido ao agotamento doutras bolsas de traballo que estaban establecidas.

O procedemento de selección para a configuración das bolsas de Emprego atende aos principios de publicidade, igualdade, mérito e capacidade para o que a Fundación USC procede a convocar unha bolsa de emprego para realizar posibles contratación temporais como técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na categoría de técnico/a deportivo/a de tenis.

O prazo de presentación da instancia de solicitude será desde o 20 ata o 29 de setembro de 2022.»

Comparte