Seguro Xogade inicio de temporada 2023/2024

El Servizo de Programación Deportiva e de Deporte en Idade Escolar nos envía una circular con información sobre el inicio de temporada 2023/2024 del Seguro Xogade.

Comparte