Convocatoria uso de instalaciones – Concello de A Coruña

El Servicio Municipal de Deportes del Concello de A Coruña nos envía la convocatoria para el uso de las instalaciones deportivas municipales para entrenamientos deportivos y actividad física:

«Mediante Resolución da concelleira de Deporte do día 07.07.2021 aprobáronse as bases reguladoras da convocatoria de asignación de usos das instalacións deportivas municipais para adestramentos deportivos e actividade física (tempada 2021-2022).

As solicitudes cumprimentaranse en liña empregando o formulario dispoñible na páxina web www.coruna.gal/deportes no apartado correspondente á propia convocatoria.

A presentación da/s solicitude/s realizarase no prazo de QUINCE (15) DÍAS NATURAIS desde o día seguinte á publicación da convocatoria na páxina web municipal de Deportes. Polo tanto, en función desto e neste caso, o prazo de solicitudes estará aberto desde o día 8 ata o 22 de xullo de 2021, ambos incluídos.(o último día, ás 23:59 horas, pecharase dito formulario).

Esta solicitude terá o carácter de preinscrición e deberá axustar os datos aportados na mesma á realidade.»