Convocatoria Subvenciones Reactivación Actividad Deportiva Oficial

Publicamos la información que nos envía la Secretaría Xeral para o Deporte sobre la convocatoria de subvenciones para la reactivación de la actividad deportiva oficial.

«Próximamente sairá publicada, no Diario Oficial de Galicia, á Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas directas a federacións deportivas, clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para a reactivación da actividade deportiva competitiva no contexto da COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento DE402A).

Asemade, e ao obxecto de proporcionar maior información ao respecto, así como de resolver as dúbidas que se plantexen, convócaselles a una reunión virtual o vindeiro martes, día 14 de setembro, ás 19:00 h.

Convocatoria Subvencións reactivación actividade deportiva oficial competitiva
Organizado por Contratación SX Plans e Programas

https://xunta.webex.com/xunta/j.php?MTID=m40e4fbfeccd9add12d4d6b6e45b6b28c

martes, 14 sep., 2021 19:00 | 1 hora | (UTC+02:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París
Número de reunión: 2397 875 6904
Contraseña: V6Np5T3Pymy

Unirse mediante sistema de vídeo
Marcar 23978756904@xunta.webex.com
También puede marcar 62.109.219.4 e introducir su número de reunión.

Unirse por teléfono
+34-91215-8236 Spain Toll
+34 91 7911283 Spain Toll 2
Código de acceso: 239 787 56904″

Comparte