Subvención a clubs - PR945C (Resolución final)

A Secretaría Xeral para o Deporte infórmanos de que o día 24 de abril publicarase no Diario Oficial de Galicia a resolución final das subvencións a entidades deportivas do procedemento PR945C.

IMPORTANTE: como novidade, este ano realizarán o anticipo do 80% desde a data de publicación da axuda no DOG; A partir dese momento, xa se pode entregar a documentación xustificativa e solicitar o pagamento do 20% restante -ata o 06/05/2024-. No caso da liña II, o anticipo será algo superior ao 50% e o prazo para xustificar e solicitar o pagamento do importe restante é o 30/11/2024.

Aclaración:

A partir do cobro do anticipo, poderá presentarse a documentación xustificativa xunto coa solicitude de cobro do importe restante. O prazo para facelo será:

  • Liña I: do 25/04/2024 ata o 24/05/2024
  • Liña II: do 25/04/2024 ata o 30/11/2024

Comparte