Solicitude Xuíces 5ª Proba do Galicia Head Tour

O CGAT solicita xuíces (itinerantes e de cadeira) segundo se especifica na aplicación para a 5ª proba do Galicia Head Tour que se disputará no Club Santo Domingo de Ourense.