Procedemento de solicitude de Torneos 2022

Lembrámosvos que para solicitar a homologación dun torneo é necesario enviar:
  • Homologación do torneo
  • Bases do torneo nas que se inclúe que se cumpren os protocolos establecidos pola Federación Galega de Tenis
  • Información sobre as competicións celebradas en Galicia. Pídese esta información para enviar á Xunta