Normativa Torneos Galicia Head Tour

ANTES DO TORNEO:

 1. Inscrición: Rexistrar a inscrición na web www.ibertenis.com

Realiza o pagamento en liña no momento da inscrición. Se non se paga a cota de inscrición unha vez pechado o prazo, o xogador non será incluído nas listas de aceptación.

 1. Non se admitirán inscricións fóra do prazo establecido.

 1. É necesario revisar as listas de aceptaciónque se publicará como mínimo 24 horas antes do sorteo. Se un xogador non aparece nestas listas ou detecta un erro, deberá avisar inmediatamente ao árbitro.

 1. dispoñibilidade de xogadores. Cando un xogador se inscriba a un torneo, enténdese que estará dispoñible para xogar nas datas/horas establecidas pola organización nas bases.

Se tes algunha Solicitude particular Deberán deixalo reflexado nas observacións ao inscribirse. Estas solicitudes deberán ser excepcionais e debidamente xustificadas, non poderán realizarse en todos os torneos e só se terán en conta se non afectan ao normal desenvolvemento do torneo.

 1. Orde de xogo. Os xogadores son responsables de ver os seus horarios de xogo. Os horarios de cada fin de semana publicaranse o martes anterior. En todo caso, non serán oficiais ata as 19:00 horas do día anterior, polo que sempre se deben revisar despois desa hora.

DURANTE O TORNEO:

 1. Ao chegar ao club é imprescindible informe á oficina do árbitro. Se un xogador está no club, pero non se presentou, pode recibir un WO por non estar dispoñible no momento de ser chamado a pista.

 1. Partidos sen árbitro de cadeira: Os xogadores son os encargados de cantar as bólas e traer o resultado. Cada xogador debe cantar as bólas do seu lado da pista. Se nalgún momento non se están de acordo nun canto ou nun resultado, deberán chamar ao árbitro para que resolva o incidente.

 1. Ao final do partido: En canto remate o partido, deberán acudir directamente ao despacho do árbitro para entregar as bólas e informar do resultado.

Se se xoga en pistas de terra batida, despois do xogo cada xogador debe pasar o tapete do seu lado da pista.

 1. Adestramento non permitido:Os acompañantes non poden dirixirse aos xogadores. Só se permite aplaudir e animar, pero non dar ningún tipo de instrución ou indicación. Calquera comentario cara ao xogador que non sexa entendido polo xuíz árbitro ou o árbitro de cadeira por defecto interpretarase como instrucións e aplicarase o disposto no código de conduta.

 1. Non está permitido chamar a atención sobre outros compañeiros: Se un acompañante detecta que unha persoa está a dar instrucións a un xogador, non debe chamarlle a atención. pero debe acudir ao árbitro para que informe da situación.

 1. Conduta na pista:Os xogadores deben comportarse correctamente na pista (sen berrar, nin dicir malas palabras, pegar balóns, tirar a raqueta, etc...). Todas as infraccións do código de conduta serán sancionadas polo árbitro ou o árbitro de cadeira.

 1. Falta un partido: Se un xogador non pode presentarse a un partido, deberá avisar ao árbitro coa maior antelación posible (deste xeito, pódese avisar ao rival para que non realice un desprazamento innecesario). Todos as faltas serán considerados como WO excepto aqueles que estean debidamente xustificados polo xogador.

 1. Roupa de pista: Os xogadores deberán vestir segundo a normativa da pista (non poden levar camisetas con logotipos de máis de 26 cm2 e poden levar o escudo/logotipo do club cun máximo de 39 cm2).