Funcións e responsabilidades do CGAT

Como se indica nos Estatutos da Federación Galega de Tenis:
  1. Establecer niveis de adestramento de árbitros
  2. Clasificar tecnicamente, en función dos criterios fixados pola Asemblea Xeral, aos xuíces arbitrais, propoñendo á Xunta Directiva a asignación ás categorías correspondentes. Estas clasificacións comunicaranse á Asemblea Xeral.
  3. Propoñer candidatos a xuíces de árbitros nacionais ou internacionais.
  4. Propoñer á Xunta Directiva as normas administrativas que rexen a arbitraxe, para a súa posterior aprobación pola Asemblea Xeral.
  5. Nomear as competicións oficiais galegas aos membros.
  6. Colaborar cos órganos competentes da Federación, na formación dos xuíces arbitrais.
Comparte