Saúdos do presidente

Xosé Mosquera Caseiro
Presidente da Federación Galega de Tenis

SAUDA

Coa miña elección como presidente da Federación Galega de Tenis iniciouse unha nova etapa na Federación que, en primeiro lugar, quero agradecer ou desinteresar o traballo de cancións foi precedido por estas funcións de dirección, tanto desde a Presidencia, como dende a Xunta Directiva e diferentes Comités.
En segundo lugar, quero dar proba do traballo altruísta desenvolvido polos presidentes e outros directivos de dous clubs galegos para que ningún deporte sexa unha realidade todos os días.
En terceiro lugar, tamén quero sublimar a gran capacidade técnica e de adestramento dous de nós Mestres do Tenis (os técnicos), que fan posible que unha calidade de xogadoras e xoradores mellore día a día, aquí dentro do logotipo podemos alegrarnos de ter un equipo numeroso e numeroso. adestrados, ¿sinto a necesidade de citar: Fernando Rey, Jesús Iglesias, Jesús Sánchez, Pepín Méndez e detrás do logotipo unha lista de dez técnicos máis que nos recordan a todos.
En cuarto lugar, nós Xuices e Xuízas, amigos organizados de todo o Estado español, que se encargan da cadeira ou da oficina, asegurámonos de que o noso deporte se realiza de acordo coas regras do tenis e respectamos os teus valores.
En quinto lugar, os xogadores e xogadores, que co seu esforzo mental e físico (son acreditados fan de dez anos máis de vida, segundo dos últimos estudos), pero sobre todo unha gran maioría exemplifica dentro dá pistas de todos os valores que a sociedade actual preciso (sacrificio, paciencia, respecto e saber ser). Neste apartado teño que citar a atletas tan destacados como: Lourdes Domínguez Lino, Óscar Burrieza López, Ricardo Domínguez Munaiz, Miguel Calsal Arantes e Roberto Rodríguez Vázquez, os non mencionados inda están no dereito a merecer. Esta sección merece unha mención especial para nós os xogadores de tenis na cadeira de rodas, onde temos xogadores olímpicos como Martín De la Puente Riobó e Álvaro Illobre Saavedra.
Por último, quero agradecer ou traballar, se paga, a todos os empregados da Federación, porque quero formar un equipo que se adapte ben ou sirva todo ou o Tenis Galego.

 
Comparte