Curso Xuíz Árbitro 16 e 17 de decembro

O CGAT informa sobre o curso ao que poden optar os árbitros de cadeira e de liña, para obter a titulación de xuíz árbitro RFET.

O curso desenvólvese en liña e as prácticas realízanse baixo o control da FGTenis.

As datas do curso son os 16 e 17 de decembro, pechando as inscricións o 6 de decembro de 2022.