Aberta a convocatoria dos "Premios Iberdrola Supera" a favor da igualdade de xénero no deporte

O prazo de presentación remata o 4 de xuño de 2023 e cada proxecto gañador recibirá 50.000 euros

Aberta a convocatoria da cuarta edición dos Premios Iberdrola Supera, unha iniciativa que pretende recoñecer e dar visibilidade aos mellores proxectos a favor da igualdade de xénero a través da práctica deportiva en España, cunha contía de 50.000 € para cada unha das galardoadas.

Grazas ao convenio asinado pola Real Federación Española de Tenis (RFET) con Iberdrola para promover o tenis feminino no noso país, as bases da convocatoria foron remitidas ás Federacións Territoriais, clubs, entidades e técnicos, para que presenten os seus proxectos vinculados ao tenis.

Poderán presentar solicitude calquera persoa física ou xurídica, asociación, club, federación deportiva nacional ou autonómica, colexio, instituto ou outra entidade pública ou privada que estea a xestionar actualmente un proxecto acorde aos obxectivos destes premios:

  • Promover a práctica deportiva das mulleres.
  • Dotar de mellores instalacións e equipamentos para a práctica do deporte feminino.
  • Xerar programas de conciliación familiar, social e educativa para deportistas.
  • Desenvolver iniciativas que promovan o crecemento do deporte base feminino.
  • Valorar os éxitos e dar visibilidade ás deportistas e ás súas competicións, creando novos referentes na sociedade no deporte feminino.
  • Promover a igualdade real e o empoderamento das mulleres na sociedade en xeral.

A data límite para presentar a documentación é o 4 de xuño de 2023.

Comparte