Secretaría Xeral para o Deporte, novas convocatorias de subvencións